Over ons

Onze missie

De Vriendengroep heeft als doel het samenbrengen van Alfa Romeo liefhebbers door evenementen te organiseren en het uitwisselen van avonturen en informatie die met Alfa Romeo’s te maken heeft. Daarbij worden we gesteund door de stichting VARLN.

Onze geschiedenis

Tijdens een ijskoude dag in februari 1986 werd in Oosterwolde, een klein dorpje op de grens van Gelderland en Overijssel, door elf Alfa Romeo liefhebbers een merkenclub opgericht met een lange, maar ook veelzeggende naam: de Vereniging Alfa Romeo Liefhebbers Nederland, afgekort V.A.R.L.N. Er werd allereerst een bestuur gekozen en direct daarna zagen een evenementencommissie en een redactiecommissie het levenslicht. Aan alle elf leden werd een taak toebedeeld om de doelstelling te verwezenlijken: De vereniging had tot doel het behartigen van belangen van leden en het bevorderen van contacten tussen leden/eigenaars van Alfa Romeo’s onderling en tussen leden en leden/eigenaars enerzijds en fabrieken, importeurs en dealers van Alfa Romeo’s anderzijds, dit alles in de ruimste zin van het woord.

Met deze visie in het hoofd gingen de elf oprichters aan de slag. Zo moesten er statuten worden opgesteld, leden worden geworven, evenementen worden georganiseerd en een periodiek worden uitgegeven. Door goede onderlinge verstandhouding en hard werken werd het eerste jaar afgesloten met 180 leden. De basis was gelegd.

De evenementen
Eind 1986 vond het eerste circuitevenement plaats op het Assense TT-circuit. De kleine groep leden kon zich naar hartelust uitleven op de onderdelen sprint, slalom en vrijrijden. Tevens vond er een demonstratierace van het Squadra Bianca plaats. Dit evenement sprak om zich heen en het jaar daarop werd medewerking verleend door de noordelijke Alfa Romeodealers. Door hun publiciteits- campagne trok het evenement 10.000 bezoekers en dat leverde een groot aantal nieuwe leden op. In hetzelfde jaar werd de eerste buitenlandse reis georganiseerd. Italië was het doel en o.a. het Museo Storico (Alfa Romeo museum) te Arese werd bezocht.

In 1988 werd op initiatief van de vereniging het eerste Italië-Weekend gehouden. Op dit evenement, dat plaatsvond in het Autotron te Rosmalen, presenteerden zich alle Italiaanse merkenclubs. Het Italië-Weekend bleek aan te slaan bij het grote publiek wat ook de commercie niet ontging. Het evenement wordt nu voortgezet onder de naam Auto Italia en vindt sinds 1992 jaarlijks plaats in het Euretco Centre te Houten. Nog datzelfde jaar werd voor het eerst een bezoek gebracht aan de Alfa-day van de Engelse AROC op Stanford Hall en voor de sleutelaars werd een Technische Commissie opgericht. De eerste familiedag, een evenement voor het gehele gezin, vond in 1989 plaats, als alternatief voor de circuitdag. Het Openluchtmuseum te Arnhem was de lokatie. Al in 1990 werd het 1000ste lid ingeschreven en in 1991 kon het eerste lustrum worden gevierd. De eerste Rally di Notte werd in 1994 verreden. Deze nachtrit trok ruim 150 deelnemers, een recorddeelname waar niemand op gerekend had. In 1995 organiseerde de vereniging een gehandicaptenrit in open Alfa’s. Ruim 30 Spiders in colonne, voorafgegaan door motorrijders om het verkeer te reguleren, bezorgden verstandelijk gehandicapten uit midden Limburg een onvergetelijke dag!

Grote veranderingen
Het jaar 1992 was het jaar van de grote veranderingen in de organisatie. De evenementencommissie werd opgedeeld in 6 landelijke regio’s. Elke regiocommissie organiseerde jaarlijks een evenement in haar eigen regio, meestal is dit een toerrit. Een buitenlandcommissie zag het levenslicht. Deze commissie organiseerde jaarlijks een kampeerweekend tijdens de Pinksterdagen, een evenement waar ieder jaar weer naar uitgekeken werd. Alle administratieve werkzaamheden werden gecentraliseerd op een lokatie. Hiervoor werd een kantoorruimte gehuurd en een betaalde kracht voor halve dagen aangesteld. De telefonische bereikbaarheid werd hierdoor verbeterd en het bestuur werd ontlast, die gezien de omvang van de vereniging, de vrijetijdswerkzaamheden steeds meer zag toenemen. Ook de clubwinkel vond onderdak in het clubsecretariaat.

Het eerste decennium al voorbij
Het 10-jarig jubileum werd in 1996 gevierd en het leden aantal was inmiddels uitgegroeid tot 1500. Reden om feest te vieren. Partycentrum Edda Huzid te Voorthuizen was de lokatie waar op 22 en 23 juni voor uitsluitend leden dit feit werd gevierd.

Opnieuw grote veranderingen

In 2021 waren er nog ruim 350 leden waarvan er velen enthousiast deelnamen aan de evenementen, maar de animo was niet meer zo groot als in voorgaande decennia. De bestuursfuncties werden steeds minder makkelijk ingevuld en er werd serieus overwogen om een einde aan de activiteiten te maken. Een deel van de leden wilde dit echter niet laten gebeuren en in een brainstorm ontstond het idee om als vriendenclub door te gaan, zonder formeel bestuur, statuten, betalende leden en de administratieve rompslomp, maar met de evenementen en het enthousiasme dat de vereniging altijd heeft gekenmerkt.

Vanaf 2022 is er dus de vriendengroep met dezelfde afkorting, en daarnaast een stichting die de financiën beheert. Iedereen kan gratis vriend worden en -in elk geval in 2022- gratis deelnemen aan de evenementen.

Neem contact met ons op